Όροι χρήσης

1. Η Ταυλίκος Γ.-Αποστολίδης Δ. ΟΕ με διακριτικό τίτλο Infomax Σύμβουλοι ομμόρυθμος εταιρία μεσιτών ασφαλίσεων έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάμει του Ελληνικού Δικαίου με ΑΦΜ 998388649 ΔΟΥ Ε’ Θεσ/νικης και εδρέυει στην Θεσσαλονίκη με διεύθυνση κεντρικού καταστήματος Ελ. Βενιζέλου 57 και υποκαταστήματος Νυμφαίου 40. Έχει νόμιμα καταχωρηθεί στο μητρώο ασφαλιστικών συμβούλων του ΕΕΘ με αρ. μητρώου 102369 ασκώντας καθήκοντα μεσίτη ασφαλίσεων.
Η Ιnfomax Σύμβουλοι δημιούργησε τον δικτυακό τόπο https://www.infomax.gr/other/αλλες-ασφαλιστικες-υπηρεσιες.html που λειτουργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει την εμπορία ασφαλιστικών υπηρεσιών εξ αποστάσεως δηλ. την κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Οικονομίας και Δικαιοσύνης Ζ1-629/10.05.2005 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 720/Β΄/30.05.2005 με την οποία επήλθε προσαρμογή του Ν.2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών (ΦΕΚ 191/Α΄/16.11.1994) προς τις διατάξεις της οδηγίας 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23/09/2002 σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και την τροποποίηση των οδηγιών 90/619/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 97/7/Εκ και 98/27/ΕΚ΄(επίσημη εφημερίδα της ΕΕ αρ. L271 της 09/10/2002 σ. 0016-0024) και στην οποία ορίζονται οι προυποθέσεις και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση εμπορίας από απόσταση χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προκειμένου να καταστεί έγκυρη η σύμβαση.
Η χρήση του infomax.gr/other/αλλες-ασφαλιστικες-υπηρεσιες.html διέπεται από όρους και προυποθέσεις τους οποίους οι χρήστες καλούνται αφού τους διαβάσουν προσεκτικά να συμμορφώνονται με αυτούς.
Η χρήση του infomax.gr/other/αλλες-ασφαλιστικες-υπηρεσιες.html συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης. Η Infomax είναι ένα νομικό πρόσωπο που αναλαμβάνει για λογαριασμό ασφαλιστικών εταιριών να παρέχει υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.
Οι χρήστες της υπηρεσιας infomax.gr/other/αλλες-ασφαλιστικες-υπηρεσιες.html μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών με τους εξής τρόπους: Α) Καλώντας στο τηλέφωνο 2310 61 88 55 από Δευτέρα έως Παρασκευή από 09:00 με 21:00. Β) Με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική δ/νση other@infomax.gr

2. Στο πλαίσιο της υπηρεσίας infomax.gr/other/αλλες-ασφαλιστικες-υπηρεσιες.html η Ιnfomax Σύμβουλοι παρουσιάζει ασφαλιστικά προιόντα των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών επιχειρήσεων όπως αυτές τα έχουν δημιουργήσει. Οι πίνακες τιμών, και οι λοιπές πληροφορίες του κάθε ασφαλιστικού προιόντος που δίδονται προς το χρήστη είναι βάση των πληροφοριών και των παραμέτρων που μας γνωστοποιεί. Οι πληροφορίες αυτές εισάγονται από τη βάση δεδομένων των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών επιχειρήσεων χωρίς τη δυνατότητα μεταβολής και επέμβασης αυτών από την Infomax Συμβουλοι.
Η infomax.gr/other/αλλες-ασφαλιστικες-υπηρεσιες.html δεν αποδέχεται αιτήσεις ασφάλισης ούτε αναλαμβάνει υποχρεώσεις που δεσμεύουν τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζεται, δεν εκτιμά και δεν υπόσχεται ανάληψη κινδύνων. Αυτό γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τη συνεργαζόμενη ασφαλιστική επιχείρηση που παρέχει το προϊόν. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει οποιοδήποτε ασφαλιστικό προϊόν η οριστική σύναψη ασφάλισης συνάπτεται μεταξύ του χρήστη και της συνεργαζόμενης ασφαλιστικής επιχείρησης με τη διαμεσολάβηση του infomax.gr/other/αλλες-ασφαλιστικες-υπηρεσιες.html. Οποιαδήποτε συναλλαγή με οπιονδήποτε τρόπο πληρωμής ασφαλιστικού προιόντος που θα επιλέξει ο χρήστης υλοποιείται απευθείας με την ασφαλιστική εταιρία.
Η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης αποτελεί την προυπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας εισαγωγής των απαιτούμενων πληροφοριών βάση των δηλωθέντων στοιχείων και παραμέτρων. Ο χρήστης αποδέχεται, δηλώνει και εγγυάται ότι παρέχει τις πραγματικές και ακριβείς πληροφορίες που απαιτούνται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας του ηλεκτρονικού συστήματος infomax.gr/other/αλλες-ασφαλιστικες-υπηρεσιες.html και παράλληλα συμφωνεί ότι σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας η παροχή ανακριβών, ελλειπών και αναληθών πληροφοριών αποτελεί λόγω ακύρωσης ή μη αποδοχής των ασφαλιστηρίων ή αιτήσεων ασφάλισης που πρωοθούνται στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζεται η Infomax Σύμβουλοι.

ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Η εταιρία ως νομικό πρόσωπο συνεργάζεται με ασφαλιστικες επιχειρήσεις που προσφέρουν ασφαλιστικά προιόντα και αναλαμβάνει για λογαριασμό τους την διαμεσολάβηση ασφαλιστικών εργασιών. Πριν αγοράσετε μία ασφάλιση επιβεβαιώστε ότι το προιόν που επιλέξατε καλύπτει τις ανάγκες σας και ότι έχετε διαβάσει και κατανοησει τους σχετικούς όρους και είστε σίγουροι γι αυτό. Είστε οι μόνοι αρμόδιοι για την απόφαση ότι οποιοδήποτε από τα προιόντα μας ή τις υπηρεσίες μας είναι κατάλληλο για τους σκοπούς σας. Για το λόγο αυτό αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τις λεπτομέρειες μιας ασφαλιστικής επιλογής σας από το infomax.gr/other/αλλες-ασφαλιστικες-υπηρεσιες.html παρακαλούμε πολύ να έρθετε σε επαφή μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή για να σας λύσουμε τις όποιες απορίες σας ώστε να είστε σίγουροι για την επιλογή σας.
Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι οι όροι και πληροφορίες που παρέχονται έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελούν οριστική ασφαλιστική σύμβαση η οποία οριστικοποείται από την ασφαλιστική επιχείρηση και μόνο αν γίνει αποδεκτη από αυτή. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα ενημερωθείτε για όλα τα βήματα και για τις λεπτομέρειες παραλαβής του συμβολαίου σας. Αν το περιεχόμενο του ασφαλιστηρίου παρεκλίνει από την αίτηση τότε έχετε δικαίωμα εναντίωσης (Ν.2496/1997) και σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου η σύναψη σύμβασης ματαιώνεται. Αν σε διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου ο λήπτης της ασφάλισης άλλαξε γνώμη ενεργοποείται το δικαίωμα υπαναχώρησης. Το τίμημα του ασφαλιστικού προιόντος είναι καθορισμένο από την ασφαλιστική επιχείρηση που παρέχει το προιόν και ο χρήστης αναγνωρίζει και απόδεχεται ότι σε περίπτωση διαφοροποίησης του αντιτίμου του ασφαλιστικού προιόντος που γνωστοποιείται μέσω της υπηρεσίας infomax.gr/other/αλλες-ασφαλιστικες-υπηρεσιες.html και του τελικού αντίτιμου/ασφαλίστρου που ορίζεται από την ασφαλιστική επιχείρηση που παρέχει το προιόν υπερισχύει το δεύτερο. Σε περίπτωση που είναι χαμηλότερο η Ιnfomax Σύμβουλοι θα επιστρέφει άμεσα στο χρήστη το υπερβάλλον καταβληθέν ποσό. Αντίστοιχα σε περίπτωση που το αντίτιμο/ασφάλιστρο είναι πιο υψηλό οφείλει να καταβάλει άμεσα τη διαφορά ή διαφορετικά να ζητήσει την ακύρωση του συμβολαίου του. Η Ιnfomax Σύμβουλοι και οι συνεργαζόμενες με αυτήν ασφαλιστικές εταιρίες θεωρούν ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από εσάς και όλες οι δηλώσεις που γίνονται από εσάς είναι εμπιστευτικές. Στο πλαίσιο αυτό επιβεβαιώνετε κατά την διαδικασία αγοράς μιας ασφάλισης ότι όλες οι απαντήσεις είναι αληθινές και σωστές. Αν δεν παρέχετε τις ακριβείς πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες για να δώσουν μορφή στην ασφαλιστική σύμβαση τότε αυτό μπορεί να ακυρώσει την ασφαλιστική σύμβασή σας. Επίσης αναγνωρίζετε ότι κάθε τυχον άρνηση ή αδυναμία της παροχής των απαραίτητων πληροφοριών μπορεί να αποφέρει αδυναμία προώθησης της αίτησης, καταγγελία και ακύρωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου κατά περίπτωση. Η απόφαση αν θα σας προσφέρει την ασφαλιστική κάλυψη είναι στη διακριτικότητα των συνεργαζόμενων με εμάς ασφαλιστικών εταιριών και προυποθέτει να καταχωρείτε σωστά τα στοιχεία στην περιοχή και στην φόρμα όπου ζητείται. Όποιες πληροφορίες υποβάλλονται από εσάς στο infomax.gr/other/αλλες-ασφαλιστικες-υπηρεσιες.html συστήνουμε να κρατάτε αντίγραφο επιβεβαίωσης το οποίο πρέπει απαραίτητα να παραλαμβάνεται από εσάς.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ – ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα εναντίωσης δυνάμει των διατάξεων του αρ.2 παρ.5 και 6 του Ν.2496/1997 στις πιο κάτω περιπτώσεις:
Εντός ενός μηνός από την ημερομηνία παράδοσης του ασφαλιστηρίου έχετε το δικαίωμα εναντίωσης σε περίπτωση που η ασφαλιστική σύμβαση παρεκλίνει από την αίτηση ασφάλισης. Αυτό γίνεται με την συμπλήρωση σχετικού εγγράφου που υποβάλλεται στην Ιnfomax Σύμβουλοι εντός της ανωτέρου προθεσμίας.
Εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του ασφαλιστηρίου δύναται να ασκήσετε δικαίωμα εναντίωσης αν σε περίπτωση που η Ιnfomax Συμβουλοι ή η ασφαλιστική εταιρία που παρέχει το προϊόν δεν του γνωστοποίησαν τυχόν γενικούς, ειδικούς όρους από τους οποίους διέπεται η σύμβαση και παραδίδονται μαζί με το ασφαλίστηριο συμβόλαιο σύμφωνα με το αρ.2 παρ.4 του Ν.2496/1997 ή δεν του έχει γνωστοποιήσει κατά την υποβολή της αίτησης πληροφορίες σχετικες με το αρ.4 παρ.2 περ.Η και παρ.3 περ.Δ του Ν.400/1970.
Ο χρήστης διατηρεί δικαίωμα υπαναχώρησης που πηγάζει από τις διατάξεις του αρθρ.4α παρ.6 του Ν.2251/1994 το οποίο ασκείται με την υποβολή έγγραφης δήλωσης στην Infomax Σύμβουλοι εντός δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών από την ημέρα σύναψης της σύμβασης ή από την ημέρα που παρελήφθηκαν οι συμβατικοί όροι. Ωστόσο δυνάμει του αρ.13 περ.2 του ν.δ.400/1970 περί συμβάσεων εξ αποστάσεως με αντικείμενο ασφαλίσεις ζωής παρατείνεται σε 30 ημερολογιακές ημέρες. Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα εναντίωσης ή υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί αν έχει δηλωθεί ζημιά για ασφαλιστικό κίνδυνο που καλύπτεται από την ασφαλιστική σύμβαση.
Οι δηλώσεις εναντίωσης και υπαναχώρησης συνίσταται από τους ενδιαφερομένους που θέλουν να ασκήσουν το ως άνω δικαίωμα να αποστέλλονται στην Infomax Σύμβουλοι και στην διεύθυνση Νυμφαίου 40, ΤΚ 562 24 ή Ελ. Βενιζέλου 57, ΤΚ 567 28 Θεσσαλονίκη. Καλόν είναι να ενημερώνουν τηλεφωνικά στο 2310 61 88 55 για την αποστολή τους και να επιβεβαιώνουν την παραλαβή τους από την Infomax Σύμβουλοι.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
Σε περίπτωση μη παραλαβής και μη εξόφλησης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έκδοσή του το συμβόλαιο ακυρώνεται και επιστρέφεται στην αντίστοιχη ασφαλιστική εταιρία.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του αρ.14 παρ.3 (Ν.2251/1994 όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Ζ1-629/10-05/2005) ο καταναλωτής μπορεί ανα πασα στιγμή να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς έξοδα και ποινές σε περίπτωση που δεν τηρεί τις διατάξεις αυτού ο προμηθευτής.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η Infomax Σύμβουλοι διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών που επισκέπτονται το διαδικτυακό τόπο infomax.gr/other/αλλες-ασφαλιστικες-υπηρεσιες.html και προστατεύει αυτά με τρόπο που διέπεται από τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού όσο και του Κοινοτικου και Διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου δεχόμενη ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να συνάδει με τις αποφάσεις της αρχής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οποιαδήποτε μελλοντική μεταβολή του ως ανω κανονιστικού πλαισίου θα αποτελεί αντικείμενο της παρούσης. Η Ιnfomax Σύμβουλοι συλλέγει τα προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών χρηστών του διαδικτυακού της τόπου εφόσον οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή υπηρεσίας. Τα προσωπικά στοιχεία είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ηλικία, φύλο, επάγγελμα, ΑΦΜ, διεύθυνση,τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή της επικοινωνίας με κάποιο άτομο. Ειδικότερα για τις ασφαλίσεις ζωής η Infomax Σύμβουλοι διατηρεί το δικαίωμα διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων συμπεριλαμβανομένων τυχόν ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων στην εκάστοτε συνεργαζόμενη ασφαλιστική επιχείρηση που προμηθεύει το ασφαλιστικό προϊόν που επέλεξε ο χρήστης με σκοπό την επεξεργασία της αίτησης και τη λειτουργία και εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης.Αποδέκτες των δεδομένων μπορεί να είναι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι υπάλληλοι και συνεργάτες της Infomax Σύμβουλοι που πληρούν τις εκ του νόμου προυποθέσεις για να ασκούν υπηρεσίες διαμεσολάβησης, τα νοσηλευτικά ιδρύματα, γιατροί, αντασφαλιστές, δημόσιες αρχές βασει νομοθεσίας ή δικαστικών αποφάσεων, διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια κτλ. Η Infomax Σύμβουλοι δεν θα διαθέσει προς πώληση ή θα δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία χρηστών του διαδικτυακού της τόπου σε τρίτους εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους χωρίς την συγκατάθεση του επισκέπτη με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων προς τις αρμόδιες μόνο αρχές.Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών τηρούνται σε αρχείο από την Infomax Σύμβουλοι που εδρεύει στην Θεσ/νικη, Ελ. Βενιζέλου 57 και στο υποκατάστημα αυτής Νυμφαίου 40, τηλέφωνο 2310 61 88 55 η οποία θα τα επεξεργάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 όπως ισχύει για το σκοπό των υπηρεσιών που παρέχει όσο και άλλων προωθητικών ενεργειών που θα πραγματοποιήσει στο μέλλον ενδεχομένως. Η Infomax Σύμβουλοι έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών πλην των ευαίσθητων για πωλήσεις και προωθητικές ενέργειες εξ’αποστάσεως που πραγματοποιεί η ίδια και οι συνδεόμενες με αυτήν επιχειρήσεις. Ο χρήστης αποδεχόμενος τους παρόντες όρους παρέχει την ειδική και ελεύθερη συγκατάθεσή του για τη χρήση, επεξεργασία και διαβίβαση προσωπικών δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς καθώς και για τη χρήση των στοιχείων επικοινωνίας του με σκοπό την ενημέρωσή του με έντυπη μορφή ή με οποιοδήποτε μορφή ηλεκτρονικής επικοινωνίας (σύμφωνα με το Ν.2251/1994 που τροποποιηθηκε με το Ν.3587/2007 σε συνδιασμό αρ.11 παρ.1,2 και 5 του Ν.3471/2006 ή την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία) για προιόντα ή υπηρεσίες της Infomax Σύμβουλοι. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης έχει δικαίωμα να ανακαλέσει μονομερώς οποτεδήποτε το ως άνω δικαίωμα.Για το σκοπό αυτό το αίτημά του θα πρέπει να απευθύνεται με έγγραφη δήλωση προς την Infomax Σύμβουλοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση other@infomax.gr ή στο fax 23 11 11 8009. Ο χρήστης αποδέχεται και παρέχει την συγκατάθεσή του στην Infomax Σύμβουλοι να γνωστοποιήσει σε οποιαδήποτε δημόσια διοικητική ή δικαστική αρχή τα προσωπικά του στοιχεία καθώς και αυτά της εικοινωνίας και ταυτοποίησης του όσον αφορά τη χρήση του διαδικτυακού τόπου infomax.gr/other/αλλες-ασφαλιστικες-υπηρεσιες.html. H Infomax Σύμβουλοι δύναται να τηρεί αρχείο καταγεγραμμένων συνομιλιών για την ασφάλεια των συναλλαγών και ταυτοποίηση των χρηστών. Το αρχείο διατηρείται για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών.

ΓΛΩΣΣΑ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ
Οι σχέσεις των χρηστών και της Infomax Σύμβουλοι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Οι σχέσεις των χρηστών και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με τις οποίες συνεργάζεται η Infomax Σύμβουλοι διέπονται και ερμηνεύονται σύφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο ή το αντίστοιχο δίκαιο της χώρας προέλευσης αν επιλέξει ο χρήστης διεθνής πρόγραμμα ασφάλισης.
Ο χρήστης έχει δικαίωμα να υποβάλει τα τυχόν ερωτήματα ή παραπονά του αποστέλoντας ηλεκτρονικό μήνυμα ή fax στα πιο κάτω στοιχεία επικοινωνίας.
Α) E-mail: other@infomax.gr
B) Fax: 23 11 11 8009
Η Infomax Σύμβουλοι θα προωθεί τα αιτήματα στην αντίστοιχη ασφαλιστική επιχείρηση και η απάντηση που θα λαμβάνει ο χρήστης με προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος θα πραγματοποιείται από την Infomax Σύμβουλοι ή απευθείας από την ασφαλιστική επιχείρηση.
Επίσης έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφη καταγγελία στην ΔΕΙΑ εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης της τράπεζας της Ελλάδος για πράξεις και παραλείψεις που συνιστούν παραβίαση της νομοθεσίας ή έρχονται σε αντίθεση με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη.
Σε αυτό το σημείο θέλουμε να ενημερώσουμε ότι σε κάθε περίπτωση προάγεται η διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των όποιων διαφορών προκύψουν μεταξύ του χρήστη της Ιnfomax Σύμβουλοι ή της συνεργαζόμενης ασφαλιστικής εταιρίας.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΟΚΤΗΣΙΑ
Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Ταυλίκος Γ.–Αποστολίδης Δ. ΟΕ με διακριτικό τίτλο Infomax Σύμβουλοι και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Κατά συνέπεια, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, "φόρτωση (download)", μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Ταυλίκος Γ.–Αποστολίδης Δ. ΟΕ με διακριτικό τίτλο Infomax Σύμβουλοι. Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του δικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα ή προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με τον δικό μας δικτυακό τόπο.
Κατ’εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή, εκτύπωση αποθήκευση τμημάτων του περιεχομένου για αυστηρά προσωπική χρήση υπό την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτική αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
Η αναδημοσίευση άρθρων του blog επιτρέπεται υπό τον όρο ότι θα αναγράφεται πάντα η πηγή και ο συντάκτης προέλευσης.

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ
Ο χρήστης του δικτυακού τόπου της Ταυλίκος Γ.–Αποστολίδης Δ. ΟΕ με διακριτικό τίτλο Infomax Σύμβουλοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου και οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες του Ελληνικού Δικαίου και ειδικά με τις διατάξεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη πράξη και καταχρηστική συμπεριφορά, καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών και πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού.
Ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλει, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, να μην προβαίνει σε χρήση αυτού για:
να αποστείλει ή μεταδώσει παράνομο υλικό. Ως τέτοιο θεωρείται το υλικό εκείνο που παραβιάζει δικαιώματα τρίτων (ενδεικτικά αναφέρονται δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και δικαιώματα απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων) ή/ και είναι ψευδές, ανακριβές, υβριστικό, προσβλητικό, συκοφαντικό ή αντίθετο με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.
να παραπλανήσει οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου ή να ζημιώσει, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη της Infomax Σύμβουλοι ή τρίτων.
να εγκαταστήσει και προωθήσει, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσει και προωθήσει διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Infomax Σύμβουλοι.
να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου ή να εγκαταστήσει, προωθήσει ή/και διαθέσει περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν το δικτυακό τόπο.
Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο δικτυακό τόπο της Infomax Σύμβουλοι ή στο Δίκτυο γενικότερα εξαιτίας της παραβίασης της ως άνω υποχρέωσης και εν γένει της κακής ή αθέμιτης χρήσης των σχετικών υπηρεσιών από τον επισκέπτη/χρήστη βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον τελευταίο.